Vores kunder får den mest effektfulde annoncering, og sparer samtidig tid og penge på annoncebudgettet.

Senest har vi sparet en af vores kunder for mere end kr. 400.000,- og samtidig har de fået den mest effektfulde medieplan.

En kompleks medieverden med et særdeles fragmenteret medielandskab kræver indsigt at bevæge sig i, og vi hjælper med at finde rundt i medierne og finde det mest effektfulde dokumenteret mediemix. 

Der er flere forskellige kontaktpunkter at være opmærksom på, herunder paid, owned og earned, som tager udgangspunkt i henholdsvis købte medier, dem I selv ejer og har kontrol over samt de mediekanaler, hvor andre styrer hvilket budskab, der kommunikeres.

TipTorn har mere end 20 års medie- og kommunikationserfaring, herunder blandt andet som fast censor på videregående uddannelser, og kan hjælpe med uafhængig medierådgivning. Rådgivningen og mediestrategien udvikles og defineres med udgangspunkt i den enkelte kundes opgave og altid understøttet af data fra blandt andet de officielle mediemålinger.

 

Gennem dialog, behovsafdækning og analyse, med kunden i centrum naturligvis, leveres skræddersyet mediemix, der sikrer annoncøren optimal effekt af annonce investeringen.

Mediekanaler - valg af medier og annoncering.

Der tages naturligvis udgangspunkt i samtlige mediers datagrundlag, når TipTorn finder frem til det mediemix der er mest effektfuldt til budgettet.

TipTorn har mere end 20 års erfaring fra de største mediehuse, TV 2, TV3 og Jysk Fynske Medier i Danmark, samt som løbende fast censor i Videregående markedskommunikation og medieplanlægning på videregående uddannelser grundlaget solidt på plads til at rådgive om mediernes kvalitative og kvantitative styrker og svagheder, hvilket er super vigtigt i til- og fravalget af medier til annonceringen.

Medieplanlægning - styring af annonceringen

Medieplanlægningen struktureres i en medieplan, der indeholder informationer om væsentlige nøgletal, samt medievalg, format mm. På den måde kan i løbende se, hvad der skal styres efter for at eksekveringen af kampagnen når i mål.

Kampagnestyring - spar tid, penge og ressourcer

Vores lange medieerfaring og viden giver de bedste forudsætninger for at rådgive om indkøb og optimering af medieinvesteringen, så medieafkastet maksimeres.

Kampagnestyringen struktureres i en kampagneplan, så I trygt kan følge kampagnen. 

Målgruppeanalyse - kend dine kunder og potentielle af slagsen

Målgruppeanalysen sikrer målrettet og effektiv kommunikation, så medieplanen bliver til en handlingsplan. Målgruppeanalysen kan blandt andet give svar på medievaner og -forbrug samt demografiske og geografiske forhold, forbrugsvaner mm.

Effektmåling - værdien af annonceringen

Kampagnen skal evalueres og effekten måles, da det er vigtigt at undersøge om budskabet er nået ud til målgruppen, og om de har gjort noget aktivt på baggrund af kampagnen, eksempelvis skabt mersalg. Det kan eksempelvis gøres ved hjælp af pre-/posttest.

Formidling af produktion - et stærkt netværk

TipTorn har et stærkt netværk af dygtige og erfarne samarbejdspartnere, fra tidligere samarbejder i medie-, reklame- og analysebranchen, der kan bydes ind med, og TipTorn hjælper gerne i projekt processen, for at sikre at der er sammenhæng mellem budget, målgruppe, content, kommunikation og kampagne.

Se menupunktet Kontakt og ring eller skriv til TipTorn, for at få et ufopligtende møde og/eller tilbud!

Find vej til kundernes opmærksomhed

Forbrugerne bombarderes med flere tusinde budskaber dagligt! Find vej til målgruppernes opmærksomhed med analyse og medierådgivning fra TipTorn