Medierådgivning

Professionel rådgivning til at finde rundt i medierne

En kompleks medieverden med et særdeles fragmenteret medielandskab kræver indsigt at bevæge sig i. Medielandskabet består af flere forskellige kontaktpunkter, herunder paid, owned og earned, som tager udgangspunkt i henholdsvis købte medier, dem annoncøren selv ejer og har kontrol over samt de mediekanaler, hvor andre styrer hvilket budskab, der kommunikeres.

TipTorn har mange års medie- og marketingerfaring samt forståelse af mediemulighederne, og kan hjælpe med uafhængig og effektorienteret medierådgivning. Rådgivningen og mediestrategien udvikles og defineres med udgangspunkt i den enkelte kundes udfordring altid understøttet af analyse fra blandt andet de officielle mediemålinger.

Gennem dialog, behovsafdækning og analyse, med kunden i centrum naturligvis, leveres skræddersyet mediemix, der sikrer annoncøren optimal effekt af annonce investeringen.

Mediekanaler

Der tages naturligvis udgangspunkt i samtlige mediers datagrundlag, når TipTorn finder frem til det mediemix der er mest effektfuldt til budgettet.

TipTorn har mere end 16 års erfaring fra de største mediehuse, TV 2, TV3 og Jysk Fynske Medier i Danmark, samt som løbende fast censor i Videregående markedskommunikation og medieplanlægning på Erhvervsakademi Lillebælt, Odense, grundlaget solidt på plads til at rådgive om mediernes kvalitative som kvantitative styrker og svagheder.

Medieplanlægning

Medieplanlægningen struktureres i en medieplan, der indeholder informationer om væsentlige nøgletal, samt medievalg, format mm. På den måde kan i løbende se, hvad der skal styres efter for at eksekveringen af kampagnen når i mål.

Kampagnestyring

TipTorn har qua bred medieerfaring og viden, de bedste forudsætninger for at rådgive om indkøb og optimering af medieinvesteringen, så medieafkastet maksimeres.

Kampagnestyringen struktureres i en kampagneplan, så i kan følge med i kampagnens udvikling. 

Målgruppeanalyse

Målgruppeanalysen sikrer målrettet og effektiv kommunikation, så medieplanen bliver til en handlingsplan. Målgruppeanalysen kan blandt andet give svar på medievaner og -forbrug samt demografiske og geografiske forhold, forbrugsvaner mm.

Effektmåling

Kampagnen skal evalueres og effekten måles, da det er vigtigt at undersøge om budskabet er nået ud til målgruppen, og om de har gjort noget aktivt på baggrund af kampagnen. Det gøres ved hjælp af pre-/posttest.

Formidling af produktion

TipTorn har et netværk af dygtige og erfarne samarbejdspartnere, fra tidligere samarbejder i medie-, reklame- og analysebranchen, der kan bydes ind med, og TipTorn tilbyder naturligvis at bistå i projekt processen, for at sikre at der er sammenhæng mellem målgruppe, content, kommunikation og kampagne.

Se menupunktet Kontakt og ring eller skriv til TipTorn, for at få et ufopligtende møde og/eller tilbud!

Without data you're just another person with an opinion

W. Edwards Deming

Hvis du vil vide mere om Analyse og indsigt, så klik her

Kontakt TipTorn her.

Find vej til kundernes opmærksomhed

Forbrugerne bombarderes med flere tusinde budskaber dagligt! Find vej til målgruppernes opmærksomhed med analyse og medierådgivning fra TipTorn