Medierådgivning

Få professionel rådgivning til at finde rundt i medierne

En kompleks medieverden med et særdeles fragmenteret medielandskab kræver indsigt at bevæge sig i. Medielandskabet består af flere forskellige kontaktpunkter, herunder paid, owned og earned, som tager udgangspunkt i henholdsvis købte medier, dem annoncøren selv ejer og har kontrol over samt de mediekanaler, hvor andre styrer hvilket budskab, der kommunikeres.

TipTorn har mange års medie- og marketingerfaring samt forståelse af mediemulighederne, og kan hjælpe med uafhængig og effektorienteret medierådgivning. Rådgivningen og mediestrategien udvikles og defineres med udgangspunkt i den enkelte kundes udfordring altid understøttet af analyse fra blandt andet de officielle TNS Gallup målinger.

Gennem dialog, behovsafdækning og analyse, med kunden i centrum naturligvis, leveres skræddersyet mediemix, der sikrer annoncøren optimal effekt af annonce investeringen.

Anvender de officielle mediemålinger igennem TNS Gallup.

Mediekanaler
 • TV
 • Digital, herunder blandt andet SoMe, SEO
 • Radio
 • Biograf
 • Outdoor
 • Print

Medieplanlægning

Medieplanlægningen struktureres i en medieplan, der indeholder informationer om:

 • Medievalg
 • Læser-/Bruger-/Lytter-/Seertal
 • Format
 • Placering
 • Dækning
 • Frekvens
 • Eksponering
Kampagnestyring

TipTorn har qua bred medieerfaring og viden, de bedste forudsætninger for at rådgive om indkøb og optimering af medieinvesteringen, så medieafkastet maksimeres.

Kampagnestyringen struktureres i en kampagneplan, hvor følgende håndteres:

 • Prishenting og forhandling med medieudbydere
 • Materialedeadlines
 • Materialekrav/Formater
 • Aflevering af materiale inden deadlines
 • Håndtering af kontakt fra medieudbydere
Målgruppeanalyse

Målgruppeanalysen sikrer målrettet og effektiv kommunikation, så medieplanen bliver til en handlingsplan. Målgruppeanalysen kan blandt andet give svar på følgende om jeres målgruppe:

 • Hvad kendetegner jeres målgruppe?
 • Hvor gamle er de?
 • Hvor bor de?
 • Hvordan er fordelingen på køn?
 • Hvad er deres indkomst?
 • Familiesituation?
 • Hvilke interesseområder har de?
 • Hvordan er deres forbrugsvaner?
 • Hvordan er deres medievaner og medieforbrug?
Effektmåling

Kampagnen skal evalueres og effekten måles, da det er vigtigt at undersøge om budskabet er nået ud til målgruppen, og om de har gjort noget aktivt på baggrund af kampagnen. Det gøres ved hjælp af pre-/posttest, hvor følgende undersøges:

 • Kendskabsgrad
 • Købsintention
 • Køb
 • Liking
 • Opfattelse
Formidling af produktion

TipTorn har et netværk af dygtige og erfarne samarbejdspartnere, fra tidligere samarbejder i medie-, reklame- og analysebranchen, der kan bydes ind med, og TipTorn tilbyder naturligvis at bistå i projekt processen, for at sikre at der er sammenhæng mellem målgruppe, content, kommunikation og kampagne.

 

Without data you're just another person with an opinion

W. Edwards Deming

Hvis du vil vide mere om Analyse og indsigt, så klik her

Kontakt TipTorn her.

Find vej til kundernes opmærksomhed

Forbrugerne bombarderes med flere tusinde budskaber dagligt! Find vej til forbrugernes opmærksomhed med analyse og medierådgivning fra TipTorn!