Analyse

Fakta er indiskutabelt - analyse og indsigt giver svar

TipTorn udfører og formidler analyser, der omsættes til forretningsmæssig indsigt og værdi. Det kan være traditionel markedsanalyse, som kan være enkeltstående eller en del af en større opgave hvor flere analyseteknikker og data kommer i spil, for at løse kundens problemstilling. Problemstillingerne og spørgsmålene kan være mangeartet i det daglige i forhold til blandt andet produkt, kunder, konkurrenter, kommunikation. TipTorn hjælper med at afdække problemstillingen ved hjælp af kundens egne data og indsigter, og giver svar ved brug af kvalitative og/eller kvantitative analyser såsom:

  • Målgruppeanalyse
  • Effektmåling
  • ROI måling
  • Brandanalyse
  • Kendskabsanalyse (eksempelvis pre-/post test)
  • Kommunikationsanalyse
  • Kundetilfredshedsanalyse
  • Imageanalyse
  • Medieplans analyse (cross media analyse)
  • Hall-test

Det er essentielt at der tolkes korrekt på resultaterne af analysearbejdet, og at indsigten der udledes, udmønter sig i konkrete planer og handling. Der formidles derfor en rapport, som passer den enkelte kunde i forhold til præsentation, indhold og konklusion så resultaterne efterfølgende kan integreres bedst muligt. Rådgivning og sparring omkring resultaterne samt eventuelt den efterfølgende implementering af disse tilbydes også, og anbefales.

 

It is not enough to do your best; you must know what to do, and then do your best

W. Edwards Deming

Hvis du vil mere om Medierådgivning så klik her

Kontakt TipTorn her.

Find vej til kundernes opmærksomhed

Forbrugerne bombarderes med flere tusinde budskaber dagligt! Find vej til forbrugernes opmærksomhed med analyse og medierådgivning fra TipTorn!